Tego roku obchodziliśmy 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Nasza szkoła upamiętniła święto uroczystą akademią, na której spotkały się wszystkie starsze klasy. Uczestnicy występu przypomnieli, czym jest konstytucja, a „król” Stanisław August Poniatowski przeniósł nas do czasów uchwalenia tej najważniejszej z ustaw. Na zakończenie szkolny chór zaśpiewał pieśń patriotyczną, a pani dyrektor zaprosiła obecnych na uroczystości miejskie. Przy tej okazji pogratulowała także zwycięzcom konkursu wiedzy o historii naszej szkoły.