Klasa                                                     Wychowawca                                      
I A Bożena Główczyk
I B Renata Bieda
II A Martyna Michałek 
II B Agata Błachut
III A Agnieszka Kazanowska
III B Urszula Zemła