Klasa                                                     Wychowawca                                      
I A Martyna Michałek
I B Agata Błachut
II A Agnieszka Kazanowska 
II B Urszula Zemła
III A  Bożena Główczyk
III B  Renata Bieda