Przedmiot          Nauczyciele                                                    
j.polski

Dagmara Koczur

Magdalena Paradowska Kwiatkowska

Katarzyna Malarczuk

Marzena Skibicka

Mirosława Pawlica

j.angielski

Barbara Sandorska

Joanna Laszczak

Katarzyna Maciążek

Małgorzata Mamet

j.niemiecki

Monika Wiecheć

matematyka

Renata Kaleta

Joanna Sułkowska

Joanna Widuch

historia

Kamil Kołodziej

przyroda/biologia

Anna Stanik

Agnieszka Grucel

geografia

Agnieszka Grucel

fizyka

Bożena Szlucha

Joanna Sala

chemia

Agnieszka Jura - Babińska

muzyka

Joanna Knurowska

plastyka

Joanna Knurowska

technika/zajęcia techniczne

Piotr Kazanowski

Joanna Knurowska

informatyka

Piotr Kazanowski

Anna Stanik

religia

ks. Wojciech Medwid

Ilona Rutka

wychowanie fizyczne

Monika Cholewińska

Jacek Cholewiński

Grzegorz Zajas

wychowanie do życia w rodzinie

Anna Domosławska

wiedza i społeczeństwo

Katarzyna Maciążek

Kamil Kołodziej

edukacja dla bezpieczeństwa

Iwona Grunwald
edukacja wczesnoszkolna

Bożena Główczyk             

Renata Bieda                   

Urszula Zemła

Agnieszka Kazanowska

Agata Błachut

Martyna Michałek

świetlica

Anna Jarnot                                                       

Renata Rachmajda

Ewa Jaskółka

Alicja Krzoska

Monika Cholewińska

Daiana Pietraszko

biblioteka

Agnieszka Smrek

pedagog

Marta Rabenda

Magdalena Wójcicka

Ewa Jaskółka

psycholog

Justyna Mroczek

logopeda

 Dagmara Witkowska Wojnar

doradztwo zawodowe

Elżbieta Kotlarczyk - Kubek