Informacja dotycząca ofert złożonych w zaproszeniu  na dostawę produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 9  
w okresie od stycznia do czerwca 2023 r wraz z wyłonieniem dostawców z którymi Dyrektor Szkoły zamierza podpisać umowę

zestawienie złożonych ofert

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów spożywczych na okres od stycznia do czerwca 2023r.

Zaproszenie 

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 cz. 1A – mięso wieprzowe, wołowe, wędliny i boczek– mięso wieprzowe, wołowe, wędliny i boczek

Załącznik nr 2 cz.1B – mięso drobiowe

Załącznik nr 2 cz. 2 warzywa, owoce

Załącznik nr 2 cz. 3 A– różne produkty spożywcze

Załącznik nr 2 cz. 3 B różne art. spożywcze – warzywa i owoce mrożone, ryby mrożone

Załącznik nr 2 cz. 4 –artykuły mleczarskie, jaja oraz tłuszcze pochodzenia roślinnego