Nasza szkoła kolejny raz wzięła udział w  akcji GÓRA GROSZA. Zebraliśmy 1041,93 zł. Za zebrane pieniądze zorganizowana będzie pomoc psychologiczna, rzeczowa i specjalistyczna opieka dla potrzebujących dzieci i rodzin na terenie całej Polski. Dziękujemy!