W bieżącym roku szkolnym biblioteka szkolna przystąpiła do ogólnopolskiego programu promującego czytelnictwo i biblioteki. Będzie prowadzone szereg działań, a szczegóły wkrótce.