Termin płatności za obiady do 10-tego każdego miesiąca. Po tym terminie zostanie wstrzymany obiad dla dziecka.

 

Bank Spółdzielczy w Zatorze 84 8136 0000 0031 0109 2000 0060

 

Tytułem: Wpłata za obiady m-c ..........................................................

Imię i nazwisko dziecka ...................................... kl..............................

Kwota do zapłaty ...............................................................................