Po II wojnie światowej nazwa naszego miasta stała się symbolem największego dramatu w dziejach człowieka - masowej zagłady ludności, głównie pochodzenia żydowskiego. Dzisiaj Oświęcim stanowi ośrodek licznych inicjatyw pokojowych oraz miejsce spotkań ludzi różnych narodowości, wyznań i przekonań, pragnących budować przyszłość bez wojen, przemocy i okrucieństwa. Miasto należy obecnie do światowego Związku Miast - Męczeńskich Miast Pokoju i Polskiego Stowarzyszenia Miast Pokoju - organizacji mających na celu ochronę pamięci ofiar zagłady i osób poległych podczas II wojny światowej. W 1998 r. Oświęcim za działania pokojowe otrzymał tytuł ,,Messenger of Peace" - ,,Orędownik Pokoju", nadany przez Organizację Narodów Zjednoczonych.
W tworzeniu nowego wizerunku miasta odgrywają istotną rolę: Oświęcimskie Centrum Kultury, Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży oraz Centrum Informacji, Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy. Ich celem jest m.in. edukacja kolejnych pokoleń, dla których historia sprzed ponad półwiecza jest odległa i nie identyfikują się z nią tak, jak ich rodzice czy dziadkowie.
Wszystko to skłoniło społeczność naszej szkoły do wystąpienia z inicjatywą nadania szkole imienia ,,Orędowników Pokoju". Sądzimy, że obecność w naszym mieście placówki edukacyjnej o takiej nazwie wpisze się w tworzony przez władze miejskie wizerunek Oświęcimia jako ośrodka otwartego dla refleksji i dialogu, poszanowania odmiennych kultur, ras i przekonań, nie tylko dla społeczeństwa lokalnego, ale także społeczności międzynarodowej - wizerunek Oświęcimia -Miasta Pokoju.