Działalność Szkoły Podstawowej nr 9 została zainaugurowana 29 sierpnia 1964 roku, kiedy to odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej. Nasza placówka powstała w wyniku podziału Szkoły Podstawowej nr 2, w której w latach 50-tych znacznie wzrosła liczba uczniów w poszczególnych klasach.
Stan ten utrzymywał się nadal po roku 1960.

Pierwsze grono pedagogiczne liczyło czternastu nauczycieli. Byli to: Adam Hałatek - kierownik szkoły, Maria Cudak, Halina Cygan, Urszula Ekiert, Janina Ferenc, Kamila Grygiel, Helena Gucwa, Janina Gumola, Janina Jachimczak, Adolf Krzec, Janina Radka, Ludmiła Stasia, Stanisława Tomala, Czesława Wędrzyk.
W 17 oddziałach nowej szkoły, w klasach I-IV, naukę rozpoczęło 510 uczniów. Stopniowo zaczęły przybywać wyższe oddziały. Placówka nie posiadała jednak własnego budynku.

Z początkiem roku szkolnego 1965/1966 kierownikiem została pani Zofia Tomasik, która zintensyfikowała trwające już starania o budowę nowej placówki. Dnia 14 lutego 1966 roku, na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, podjęto uchwałę, a następnie wystąpiono z wnioskiem do Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie o nadanie imienia szkole Generała Karola Świerczewskiego.

Uroczyste otwarcie szkoły, połączone z odsłonięciem popiersia jej patrona, odbyło się 1 września 1966 roku. Uczestniczyło w nim - oprócz uczniów i pracowników - również wielu zaproszonych gości. Nowy obiekt posiadał 12 sal lekcyjnych i 4 pracownie, a w 25 oddziałach naukę rozpoczęło 656 uczniów.


Po dwóch latach działalności, z rąk opiekunów - pracowników Z VIII Zakładów Chemicznych Oświęcim, szkoła otrzymała własny sztandar. Uroczystość jego wręczenia został
a połączona z zakończeniem roku szkolnego 1968/69. Po raz pierwszy mury naszej szkoły opuścili wtedy absolwenci klas ósmych. Uczniowie nie tylko uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce, ale także zajęli wysokie miejsca w olimpiadzie matematycznej i zawodach łyżwiarskich.