Z okazji obchodów 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 9 w naszej szkole zostanie przeprowadzony konkurs wiedzy z zakresu historii naszej szkoły i bieżących wydarzeń. Każdą klasę 4-8 będzie reprezentował wybrany przedstawiciel danej klasy. Konkurs odbędzie się 22 kwietnia o godz. 8.00 w sali 58. Materiały pomocne w przygotowaniu do konkursu znajdują się w linkach poniżej.

Książka o historii szkoły z 2014 r.:

https://drive.google.com/file/d/1feuPa3NTi7myj9FptfeMCq2r4O-QXxYn/view?usp=sharing

Informacje o historii szkoły z naszej strony:

https://sp9oswiecim.pl/o-szkole/historia-i-tradycje

https://sp9oswiecim.pl/ -> O SZKOLE -> HISTORIA i TRADYCJE